Hajalan vesiosuuskunta on virallisesti perustettu 1.9.2013 ja sen Y-tunnus on 2556996-5

Hajalan vesiosuuskunnan perustamiskokous on pidetty Hajalan koululla 4.4.2013.
Perustamisjäseniä osuuskunnalla on 21.

Hajalan vesisosuuskunnan tarkoitus on tarjota sen toiminta-alueella oleville jäsenille
vesihuoltopalveluja.

Osuusmaksu on 300 euroa.