Nämä ovat vasta suunnitelmia ja että toteutuneet kartat ilmestynevät kevään 2018 aikana

Vesi- ja viemäri verkosto koostuu kolmesta vaiheesta. Rakentamisesta on laadittu parhainta tietämystä käyttäen kustannusarvio (taulukko). Taulukosta voi nähdä liittyjämäärän vaikutuksen liittyjäkohtaiseen kustannukseen. Taulukkoon on myös otettu mukaan ei-jäsenen kustannukset vertailun vuoksi.

Vaihe 1 ja 2, Hajala

Vesi- ja viemäriverkosto ulottuu pääasiassa Hajalan kylätaajaman alueelle. 
Muutamia pistoja on suunniteltu tehtäväksi lähinnä Hajalantien sekä Tapiolantien suuntaan.
Viemäri on suunniteltu painevesiviemäriksi mikä tarkoittaa, että jokaiselle kiinteistölle tulee
oma pumppaamo. 
Vesiosuuskunnan viemäri verkosto liittyy Salon veden siirtoviemäriin linjapumppaamolla.
Siirtoviemärin tarkemmasta reitistä voi tiedustella Salon Vedeltä.
Suunnitelmat on nähtävissä linkistä "Hajala"

Jos haluat liittyä osuuskuntaan eikä kiinteistösi ole suunnitelman alueella, niin ota yhteyttä hallituksen jäseniin (kts Hallitus) tai
sähköpostilla hajala.vesi[at]gmail.comVaihe 3, Siirtoputken reitti (Halikon as - Hajala)

Vesi- ja viemäriverkosto rakentuu Salon veden rakentaman siirtoviemärin varrella oleviin kiinteistöihin.
Suunnitelmat on laadittu ottaen huomioon kaikki siirtolinjan varrella olevat kiinteistöt. Suunnitelmia tarkennetaan kevään kuluessa.
Varsinainen urakan aloitus on aikataulutettu syksylle 2016.
Suunnitelmat on nähtävissä linkistä "Halikon asema"


Urakkarajat

Urakkaraja kiinteistön alueella on rajattu nykyisen järjestelmän, eli kaivon kohdalle. Urakkaraja-liite (liite 1 ja liite 2) on nähtävissä linkin alta "Hajala".
Edellä mainitut liitteet soveltuvat kaikkiin vaiheisiin.
Osuuskunta rakentaa verkoston nykyiselle kaivolle saakka ja asentaa siihen tarvittaessa tarkastuskaivon. Tästä pisteestä kiinteistölle päin kuuluu kiinteistön kustannuksiin, joita on mm. sähkösyötön asentaminen kaivoa varten sekä valokuidun kaivaminen ja asentaminen talon sisälle. Osuuskunta auttaa em. töiden suunnittelussa. 

Alla vaiheen 1 ja 2 verkoston laajuudesta.
  • Verkoston kokonaispituus on noin 15km 
  • Pumppaamoja suunnitelman alueella 80 kpl, mukaan luettuna rivitaloyhtiöt